آخرین اخبار


تأسیس شاخه استانی انجمن گیاهان دارویی ایران در استان سیستان و بلوچستان
با موافقت انجمن علمی گیاهان دارویی ایران نمایندگی شاخه استانی انجمن در سیستان و بلوچستان به مجتمع آموزش عالی سراوان واگذار گردید.
 ٢٢:٠٥ - 1400/08/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب آقای دکتر مجید جعفری به ریاست شاخه استانی انجمن علمی گیاهان دارویی ایران در سیستان و بلوچستان
عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان به عنوان رییس شاخه استانی انجمن علمی گیاهان دارویی ایران منصوب گردید.
 ١٦:٠٥ - 1400/07/29 - نظرات : ٠متن کامل >>