آخرین اخبار

انتصاب آقای دکتر مجید جعفری به ریاست شاخه استانی انجمن علمی گیاهان دارویی ایران در سیستان و بلوچستان

طی حکمی آقای دکتر مجید جعفری عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان از جانب رییس هیئت مدیره انجمن علمی گیاهان دارویی ایران در تاریخ 1400/7/21 به عنوان رییس انجمن علمی گیاهان دارویی ایران در استان سیستان و بلوچستان منصوب گردیدند.